Tekniske spesifikasjoner

Hovedmål 45 ft ISO HCPW Lengde Bredde Høyde
Utvendig mål 13710 mm 2500 mm 2896 mm
Innvendig mål 13450 mm 2425 mm 2698 mm
Endeåpning   2410 mm 2585 mm
Egenvekt, lastevekt, totalvekt 4870 kg

Det tas forbehold om avvik når det gjelder innevdig mål